ÄNDAMÅL

Enligt Kungl Maj:t beslut den 1 augusti 1963..att av fondens årliga avkastning en tiondel lägges till dess kapital samt att avkastningen begränsas att utgå till handikappade barn inom Värmlands län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carolina Lindbergs i Upperud stiftelse för behövande barn
Organisationsnummer:802005-1804
Adress:
  • Trossamfundet Svenska Kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:259 812 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS