ÄNDAMÅL

§ 1 Stiftelsens ändamål skall vara att * Ge hjälp till självhjälp såväl i egen regi som genom att stödja andra organisationer som bedriver sådan verksamhet,* stödja angelägna satsningar på idrottslig och kulturell verksamhet samt,* bedriva hjälpverksamhet bland behövande.§ 2Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan. Anslag ska kunna ges till stiftelser, institutioner, organisationer, föreningar eller liknande i Sverige och utomlands. Anslag skall också kunna ges till fysiska personer i form av stipendier eller bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Charlottes och Fredriks Stiftelse
Organisationsnummer:802479-7949
Adress:
  • Söderberg & Partners AB, Att: Olle Eckerbom
  • Box 7785
  • 10396 Stockholm
Telefonnummer:850535160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS