ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja kardiologisk forskning vid Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping. I första hand skall stöd utgå till klinisk forskning med forskare vid eller anknutna till kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, därvid forskning rörande hjärtats rytmrubbningar skall prioriteras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carldavid Jönssons Stiftelse för kardiologisk forskning
Organisationsnummer:822003-2315
Adress:
  • Veiturban Jönsson
  • Södra Promenaden 92
  • 602 34 Norrköping
Telefonnummer:070-5286878
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS