ÄNDAMÅL

/…/ främja och bidra till utbildning av barn, företrädesvis flickor, som omfattas av SOS Barnbyars (org.nr. 802405-7815) verksamhet eller på annat med stiftelsens stadgar förenligt sätt uppfylla stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att främja och bidra till utbildning av barn, företrädesvis flickor, som omfattas av SOS Barnbyars verksamhet (org.nr 802405-7815). Stiftelsens ändamål är att främja all typ av utbildning av barn.

Om verksamheten i SOS Barnbyar skulle upphöra ska stiftelsens ändamål uppfyllas genom att bidrag lämnas till verksamhet som motsvarar SOS Barnbyars verksamhet.

Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att i första hand lämna bidrag till SOS Barnbyar och den verksamhet som SOS Barnbyar utför som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan förvärva och bilda bolag och äga andelar i bolag.

Beslut om utdelning av stiftelsens medel får vart år ske med högst en tiondel av det högsta värdet av den samlade egendomen som stiftelsen vid någon tidpunkt har till sitt förfogande, under de tio (10) första åren. Efter att tio (10) år från bildandet av stiftelsen har förflutit får utdelning av medel ske av hela stiftelsens egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl von Zeipels stiftelse till förmån för utbildning av barn
Organisationsnummer:802482-3687
Adress:
  • Box 17256
  • 104 62 Stockholm
Telefonnummer:070-8999653
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS