ÄNDAMÅL

Så länge någon av mina systrar eller systerbarn lever skall gälla, att, därest någon av dem blir i behov av under­stöd eller därest något av mina systerbarn behöver bidrag till studier, av fondens avkastning skall utgå dylikt understöd eller bidrag med erforderligt belopp.

Ur fondens avkastning kan utgå understöd och studiebidrag till behövande medlemmar av Zamoreska släktföreningen med företrädersrätt för dem som äro avkomlingar till mina systrar. Avkastningen, som ej tages i anspråk för nu angivet ändamål, skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Magnus Zamores Stiftelse
Organisationsnummer:802003-8793
Adress:
  • Magnus Lunner
  • Täbylundsvägen 27
  • 163 47 SpÃ¥nga
Telefonnummer:070-527 20 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS