ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att dela ut medel till behövande av humanitär hjälp till: – Gamla och sjuka, företrädesvis av judisk härkomst i såväl Sverige som Israel. – Personer som har hjälpt judar under Förintelsen och som själva är i behov av materiell hjälp. – I Sverige anlända immigranter från Östeuropa som är i behov av materiell hjälp. – Sjukinrättningar och institutioner som vårdar personer i slutet av livet för att möjliggöra att ensamma personer inte skall behöva avsluta livet utan sällskap av någon som kan hålla dem i handen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bruno och Teresa Ehrlich stiftelse
Organisationsnummer:802480-2988
Adress:
  • Alf Levy
  • Riddargatan 78
  • 11457 Stockholm
Telefonnummer:0736-256538
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS