ÄNDAMÅL

Till skötsamma elever i avgångsklassen eller f d elever vid Tekniska Gymnasiet, Rinmansskolan, kan lån beviljas för studier vid skolan eller fortsatta studier vid tekniska högskolor. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Av avkastningen sedan minst en tiondel lagts till kapitalet får utdelas som stipendier för fortsatt utbildning eller för studier eller studieresa inom eller utomlands. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bröderna Åke och Per Anjous låne- och stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802426-4494
Adress:
  • Kommunsstyrelsen
  • Eskilstuna Kommun
  • 631 86  Eskilstuna
Telefonnummer:016- 710 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS