ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att i ekonomiskt avseende stödja framför allt ideella föreningar som ägnar sig åt att ta hand om hundar som är utsatta genom att på eget initiativ eller efter ansökan ur sina samlade resurser dela ut bidrag till i första hand ideella föreningar som ägnar sig åt att ta hand om, vårda och försöka omplacera utsatta hundar men i mån av möjlighet också till fysiska personer eller företag under förutsättning att verksamheten bedrivs i Sverige och med tillämpning av Svenska Hundskyddsföreningens vid var tid gällande föreskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Britta Nilssons stiftelse för utsatta hundar
Organisationsnummer:802482-4628
Adress:
  • von Euler & Partners AB
  • Cardellgatan 1
  • 114 36 Stockholm
Telefonnummer:0722461329
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS