ÄNDAMÅL

Återstående egendom skall tillfalla Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Örnsköldsvik. Arvet skall förvaltas av en särskild stiftelse vars styrelse varje år skall fördela dess avkastning till handikappade ungdomar att användas till hjälpmedel, resor och för andra särskilda behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse
Organisationsnummer:802479-8301
Adress:
  • Swedbank AB
  • Stiftelsetjänster
  • 404 80  Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS