ÄNDAMÅL

Huvudändamål att lämna ekonomiskt bidrag till sjuksköterskor, boende inom Kungälv och Stenungsunds kommuner, som vill vidareutbilda sig inom området geriatrik. I andra hand skall ändamålet vara att bidra till trivsel för boende på sjukhem och äldreboende inom Stenungsunds kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bröderna Georg och Josef Andersson´s stiftelse, Stora Breholt
Organisationsnummer:802479-2494
Adress:
  • Hans-Olof Hansson
  • Springebacken 180
  • 442 92 Romelanda
Telefonnummer:0705-293481
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 512 470 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS