ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till ändamål för sin verksamhet att inom Motala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bostadsstiftelsen Platen
Organisationsnummer:824000-0276
Adress:
  • Box 33
  • 591 21 MOTALA
Telefonnummer:0141-228900
E-post:birgitta.calen@platen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 859 566 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS