ÄNDAMÅL

Behållna afkomsten årligen, sedan en tiondedel däraf lagts till kapitalet, å min födelsedag, den 8 oktober, utdelas i enlighet med biskopens förslag till en eller flera präster inom stiftet, som för församlingslifvets höjande inom vederbörande pastorat vidtagit särskildt beaktansvärda åtgärder och därför haft kostnader utöfver de vanliga och som inkommit med ansökan om bidrag från fonden till täckande af sådana kostnader. Hvad som något år till äfventyrs ej anses böra jämlikt nyssberörda bestämmelser utdelas skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Biskop Viktor Rundgrens stiftelse
Organisationsnummer:834001-9333
Adress:
  • Box 1334
  • 621 24 Visby
Telefonnummer:0498-404924
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS