ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamålStiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna stipendier till elever vid Östra Reals gymnasium. Styrelsen för stiftelsen skall, om ej särskilda skäl däremot finnes, varje år på eget initiativ utdela ett hedersstipendium i form av en kontantsumma samt en plakett att överlämnas vid våravslutningen till den elev som under läsåret visat ett gott och föredömligt kamratskap eller på annat sätt genom betydande insatser visat stort intresse för skolan.Därutöver skall, efter ansökan, stipendium kunna lämnas till elever som även i övrigt hedrat skolan.Rätten till utdelning ur stiftelsens fonder skall vara tillgängligt för alla vid Östra Reals gymnasium studerande elever.[…]För att tillgodose de i § 2 nämnda ändamålen är i första hand den årliga nettoavkastningen tillgänglig för utbetalning. Det skall dock kunna medgivas att, då så bedöms erfoderligt, i fall av akut behov även övriga medel är tillgängliga för utbetalning.Av den årliga nettoavkastningen skall minst 80% utdelas. Ej utbetald avkastning därutöver skall reserveras för utbetalning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birger Nordholms Stiftelse
Organisationsnummer:802480-3234
Adress:
  • Långängsv 20 B
  • 182 75 Stocksund
Telefonnummer:070-6061866
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS