ÄNDAMÅL

Biblioteket skall skötas och fonderna och aktierna förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd biblioteksstyrelse. Skulle inkomsterna under något år uppgå till högre belopp än vad för biblioteksverksamheten åtgår, äga stadsfullmäktige att efter förslag av styrelsen anslå av överskottet till föreläsningsförening, A.B.F:s verksamhet eller till annat därmed jämförlig verksamhet, dock få dessa medel icke användas för politiskt eller religiös verksamhet. Eventuellt överskott får ej ingå i stadens övriga räkenskaper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Biblioteksstiftelsen Torshälla
Organisationsnummer:818000-6259
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna kommun
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:016-710 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:84 806 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS