ÄNDAMÅL

Att stödja ideell församlings- och föreningsverksamhet i Bengt och Ingeborg ”Bojan” Öhgrens hembygd Marma.

Avkastningen av Stiftelsens förmögenhet skall till 1/3 gå till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Marma församling, 1/3 till verksamheten inom Föreningen Marmabygden och 1/3 till verksamheten inom Marma Idrottsförening. Avkastningen, som skall utdelas varje år, skall bestå av direktavkastning såsom aktieutdelningar och ränteintäkter tillsammans med skälig andel av värdeökning på Stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt och Bojan Öhgrens Stiftelse
Organisationsnummer:802482-2127
Adress:
  • Älvkarleby-Skutskärs församling
  • Östra vägen 43
  • 814 31 Skutskär
Telefonnummer:026-701 57
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS