ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja social verksamhet, miljö, kultur samt forskning och utbildning.

Stiftelsen får främja ändamålen direkt genom bland annat bidrag till fysiska eller juridiska personer. Stiftelsen får också främja ändamålen genom att bedriva verksamhet i egen regi.

Stiftelsen får också främja ändamålen indirekt genom att ge bidrag till verksamhet som bedrivs av en annan juridisk person.

Stiftelsens styrelse får ta såväl direktavkastning som kapital i anspråk för att främja stiftelsens ändamål. Styrelsen får dock inte ta stiftelsens ursprungliga kapital (det kapital som tillfördes stiftelsen i samband med dess bildande) i anspråk för att främja stiftelsens ändamål förrän tio år har förflutit från det att stiftelsen bildades.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axjomastiftelsen
Organisationsnummer:802482-4826
Adress:
  • AltoCumulus AB
  • Kungstensgatan 18
  • 113 57 Stockholm
Telefonnummer:08-554 232 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS