ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag för undervisning och/eller utbildning samt att främja forskning inom såväl psykisk som somatisk hälso- och sjukvård. Behovet av samband och kommunikation mellan olika vårdformer skall särskilt markeras: ”Samarbete till hälsa”. Tonvikt skall läggas på all vårdpersonals samarbete till hälsa för patienten med hänsynstagande till individen. För att värna individen. För att värna individens rättigheter och möjligheter till god hälsa skall även hälso- och sjukvårdens pedagogiska uppgift särskilt uppmärksammas samt miljö- kultur- och levnadsförhållandenas betydelse för individens utveckling.
Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag till en årlig ”Astrid Janzon föreläsning” till vilken en föreläsare, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer, skall inbjudas. För det fall avkastningen från stiftelsens kapital förslår därtill skall bidrag även lämnas till ett seminarium som bör hållas i anslutning till föreläsningen. Föreläsning och seminarium hålles växelvis vid Hälsohögskolan i Jönköping, Hälsouniversitetet i Linköping samt Röda Korsets Högskola i Stockholm och gärna i anslutning till Astrid-dagen den 27 november. Målsättningen bör vara att en föreläsning jämte seminarium hålles varje år.
Stiftelsen skall även tillgodose ändamålet genom att utge stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid Janzons Stiftelse
Organisationsnummer:802424-4942
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS