ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att bekosta eller understödja utgivandet av skrifter, såväl vetenskapliga som populära, ägnade att sprida kunskap om det rika material till svensk odlingshistoria, som finnes samlat inom Nordiska Museet och Skansen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Artur Hazelius stiftelse
Organisationsnummer:802406-3904
Adress:
  • Nordiska museet
  • Box 27820
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-519 546 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS