ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning inom ramen för den konstvetenskapliga disciplinen, varvid särskilt målning i olika former bör understödjas. Bidrag skall i detta sammanhang kunna utges i form av stipendium t.ex. för studier i målning inom eller utom landet. Som förmånstagare skall kunna komma ifråga även äldre personer – oavsett kön – som med talang och stort intresse först under senare delen av sitt liv börjat ägna sig åt studier i målning. Stipendiebelopp bör aldrig understiga kronor 5.000:-.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elin och Joel Lundeqvists Stiftelse
Organisationsnummer:802401-6977
Adress:
  • S-E Banken Stiftelseförvaltnin
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS