ÄNDAMÅL

En tiondel av den för varje kalenderår behållna avkastningen ska läggas till kapitalet på lämpligt sätt uppsparas till dess placering enligt fondbestämmelserna kan ske.Hälften av den årliga avkastningen ska vid utgången av varje kalenderår tilldelas vardera lärarekollegiet vid de båda högre tekniska läroverk. som nu finnas i Göteborg och Malmö, för att utdelas som stipendier till elever vid den värme- och sanitetstekniska linjen vid deras gymnasier.Intill dess sådan linje upprättats vid läroverket i Malmö ska kollegiet tillhandage elev stipendiet, som avser att utbilda sig till värme- eller sanitetstekniker.Stipendium ska av kollegiet tilldelas en elev, som i sina studier vid denna linje genom skriftligen redovisat forskningsresultat gjort sig förtjänt av uppmuntran eller av ekonomsiks stöd. Skall framdeles avkastningen förslåtill mer än ett stipendium årligen, ankommer på kollegiet att besluta därmom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aron Kristofersons Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802007-8336
Adress:
  • Karlsbodavägen 9
  • 16867 Bromma
Telefonnummer:0705-77 97 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS