ÄNDAMÅL

Till minne av min den 28 december 1904 aflidna syster Augusta Charlotta Bäckman öfverlämnar jag härmed till Gunnilbo Kommunalnämnd en summa stor Ett Tusen (1.000) kronor, att under namn af Augusta Bäckman i Bricken Sjukvårdsfond” af nämnda styrelsen förvaltas så att kapitalet aldrig får minskas, utan endast årliga räntan därå vid hvarje års slut utdelas till två personer hvilka under året väl vårdat någon medellös, sjuk eller af ålderdom orkeslös person tillhörande Gunnilbo församling.Medlen får ej ingå i någon öfverenskommen betalning, utan de skola utgå såsom en utöfver betalningen tilldelas uppmuntran åt sjukvårdaren.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Augusta Bäckmans Sjukvårdsstiftelse
Organisationsnummer:879000-3654
Adress:
  • Skinnskattebergs kommun
  • Box 101
  • 73922 Skinnskatteberg
Telefonnummer:0222-45000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS