ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 avsatts till fondkapitalet skall den årliga avkastningen användas till att främja vård och fostran av barn och ungdomar samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning bland barn och ungdomar i Kyrkhults församling. Ändamålet kan tillgodoses genom att medel tas i anspråk till lägervistelse för konfirmander, litteraturanskaffning och sång- och musikverksamhet för ungdomar samt stipendier till ungdomar för vidareutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Nils Petterssons Minnesstiftelse
Organisationsnummer:802426-4643
Adress:
  • Kyrkhults församling
  • Fridaforsvägen 9
  • 293 74 Kyrkhult
Telefonnummer:0454-30 21 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS