ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskaplig forskning kring Alzheimer och andra demenssjukdomar.Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse såväl planering av forskningsobjekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av förvaltaren efter ansökan genom självständigt beslut utan föregående ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ann-Mari och Curt Bergs stiftelse
Organisationsnummer:802480-0271
Adress:
  • Handelsbanken
  • Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:87011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS