ÄNDAMÅL

1. Stiftelsen har bildats för att utan vinstintresse bidra till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet från våld och fred genom fredliga medel.Stiftelsens grundläggande utgångspunkt är att främja ”Another Development”, såsom det definierades av bland annat Marc Nerfin i Development Dialogue – Another Development; Approaches and Strategies som publicerades 1975 av Dag Hammarskjöld Foundation (se särskild appendix), och som om det praktiseras bidrar till att stärka egenmakt och självtillit bland marginaliserade, förtryckta och utsatta grupper och samhällen, tillika stödja en jämlik, rättvis och hållbar global utveckling dvs en annan/annorlunda utveckling.2. Stiftelsens verksamhet präglas av ett rättighetsperspektiv, vilket utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, innehållet i konventioner om mänskliga rättigheter, och med beaktande av den dialog och debatt kring mänskliga rättigheter som föreligger vilket speglar rättighetsdiskursens föränderlighet och utveckling, där förkämpar för till exempel kvinnors och flickors rättigheter, barnens rättigheter, minoriteters rättigheter, rättigheter för ursprungsbefolkningar, funktionshindrade, flyktingar, migranter, HBTQ-personer och natur har bidragit till ett bredare och fördjupat innehåll.3. Stiftelsen ska verka för syftet genom att fungera som öppen och inspirerande miljö för dialoger och möten som identfierar utmaningar, konkreta handlingsalternativ och främjar resultatinriktade samarbeten för hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet från våld och fred. Stiftelsen skall också verka för syftet genom specifika utvecklingsprojekt och olika former av kommunikationsinsatser, samt annan med stiftelsens syfte förenlig verksamhet.4. Stiftelsen har etablerats för att ge människor och organisationer ökade möjligheter att genom olika former aktivt delta i dialog och engagera sig praktiskt i hur en värld med respekt för människa och miljö kan skapas. Stiftelsen avser ge aktörer i norra Sverige särskilda möjligheter för deltagande och engagemang i olika aktiviteter, men vill också skapa möjlighet att genomföra aktiviteter och projekt tillsammans med samverkanspartners på nationell och internationell nivå. Stiftelsen bidrar till kunskaps-, nätverks-, projektutveckling och strategiska samarbeten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Another Development Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-8533
Adress:
  • Åldermansvägen 7
  • 904 21 Umeå
Telefonnummer:070 - 604 72 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS