ÄNDAMÅL

Stipendium åt från Kungl. Tekniska Högskolan utexaminerad person, som avser att vid högskolan idka studier för vinnande av teknologie doktorsgrad, såsom bidrag dels för dessa studiers bedrivande och dels för tryckning av doktorsavhandling. Vidare må från fonden utdelas resebidrag för studier eller rekreation för personal anställd vid högskolans kansli, kamrerarkontor eller bibliotek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Lindstedts stiftelse
Organisationsnummer:802405-4960
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS