ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av räntan utdelas årligen såsom premium, dock så att beloppet avrundas till närmast understigande hela tiotal kronor; det överstigande räntebeloppet lägges varje år till kapitalet.Premiet utdelas vart annat år inom Västmanlands-Dala Nation till en eller flera humanistiska studerande, vart annat år inom Upsala Enskilda Läroverk och Privatgymnasium till en eller flera lärjungar med fallenhet för humanistiska studier; i båda fallen bör företräde tillerkännas den, som vinnlägger sig om de klassiska språken.Inom Västmanlands-Dala Nation sker utdelandet vid högtidslandskapet den 30 april, varvid premietagare utses genom omröstning per capita bland Nationens seniorer och juniorer.Inom Upsala Enskilda Läroverk och Privatgymnasium utges stipendiaten eller stipendiaterna genom omröstning bland de lärare, som undervisa i läroverkets gymnasium. Vid lika röstetal äger rektor utslagsröst. Utdelningen sker å avslutningen vid vårterminens slut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Larsson-Fribergs Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6442
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS