ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Anders DiösŽ stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande.Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation.Samme stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Diös Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5410
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS