ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att, utan begränsning till viss familj, eller vissa familjer eller bestämda personer, främja vård, omsorg samt habilitering och rehabilitering av behövande psykiskt sjuka människor, såväl avseende barn som vuxna. Stiftelsen skall vidare främja vetenskaplig forskning avseende vård, omsorg, habilitering och rehabilitering av psykiskt sjuka.

Stiftelsen är under avveckling och har inga medel att dela ut

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Allan och Brita Lindquists stiftelse för vård och stöd till psykiskt sjuka
Organisationsnummer:833200-7585
Adress:
  • Ingemar Lindh
  • Bökestorps Mölla
  • 243 93 Höör
E-post:info@ingemarlindh.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS