ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska varje år utdela minst ett stipendium om 5 000 svenska kronor, eller sådant högre belopp som Stiftelsens styrelse från tid till annan anser vara försvarbart med hänsyn till Stiftelsens ekonomiska ställning, till:

– en person som antagits till och påbörjat ekonomiprogrammet – inriktning juridik vid Danderyds gymnasium,

– en person som antagits till och påbörjat juristprogrammet (juristexamen) vid Uppsala universitet,

– en person som tillsatts som och påbörjat anställningen som förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Härnösand,

– en person som tillsatts som och påbörjat anställningen som tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt, och/eller

– en person som antagits som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Under Stiftelsens sex första verksamhetsår får emellertid endast ett stipendium om 5 000 svenska kronor per år utdelas.

Personer med släktband till stiftaren Johan Stanler får inte ta emot medel från Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Advokat Johan Stanlers Stipendiestiftelse (AJSS)
Organisationsnummer:802482-4198
Adress:
  • Box 2418
  • 116 74 Stockholm
Telefonnummer:08-52005816
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS