ÄNDAMÅL

Till studerande eller lärare vid Uppsala universitet för under de närmast förflutna sex åren utgiven skrift av filosofiskt och helst religionsfilosofiskt innehåll, eller, om ingen filosofisk skrift anses böra belönas, även för andra skrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Zetterlings premiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1716
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS