ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas vid Lunds Universitetssjukhus (tidigare Lunds lasarett) för forskning beträffande dels cancersjukdomar, dels hjärt- och lungsjukdomar. Av den årliga avkasningen skall utdelas så mycket som gällande skattelagsstiftning medger, fn 80%. Utdelning skall ske den siste maj varje år, med början 1994. Om val mellan angivna syften skall ske bör prioritering ske till förmån för forskning avseende cancersjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Yngve och Margaretha Deiberts minnesstiftelse
Organisationsnummer:845002-4339
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:031-739185
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS