ÄNDAMÅL

Afkastningen efter afdrag av vanligt förvaltningsbidrag till Riddarhuset skall årligen i början av Februari månad, utbetalas till mig, eller min hustru Bertha Fanny Wilhelmina Elisabeth (Wilma) von Björnmarck under vår lifstid. Efter bådas vår död skall afkastningen, i likhet med förut, årligen utbetalas till min brorsdotter, Marie Louise Katarina Elisabeth (Millis) von Björnmarck under hennes lifstid, om hon öfverlefver oss. Efter allas vår död skall behållna afkastningen utdelas i en eller två pensioner, enligt Riddarhus-Direktionens beslut, till manliga eller qvinliga medlemmar af Ridderskapet och Adeln, hvilka äro i behof af understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilma och Alex. von Björnmarcks donation
Organisationsnummer:802003-7217
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS