ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att öka insatserna till skyddet av alla slags djur, vilda som tama, genom att ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar och efter avdrag för kostnader samt en kapitalisering på 10 % årligen betala ut kontanta bidrag till ideella organisationer eller enskilda som ansökt om stöd från stiftelsen för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor, driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur, utöva forskning som är ägnad att ge djur ett bättre liv eller stöda forskning som är inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder. Till de djurorganisationer som enligt 6 § stiftelsens styrelseledamöter tillika är styrelseledamöter i får stiftelsen årligen betala ut bidrag som sammantaget högst får utgöra häljften av det belopp som stiftelsen under samma år har möjlighet att betala ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse
Organisationsnummer:802425-5187
Adress:
  • Trollbacken 3
  • 148 93 Landfjärden
Telefonnummer:0706-88 53 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS