ÄNDAMÅL

Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta Sommarhagen och Arnljotlägden och annan egendom, som kan tillfalla stiftelsen, samt att trygga denna egendoms användande i kulturfrämjande syfte, i första hand genom Arnljotlägdens upplåtande för uppförande av ”Arnljot” och andra dramatiska verk av Wilhelm Peterson-Berger.Stiftelsen skall, så långt det är möjligt med hänsyn till ekonomiska och andra resurser, verka för att Wilhelm Peterson-Bergers musikaliska och litterära verk hållas levande och att kännedom om dem sprides till allt vidare kretsar inom vårt land och, om tillfälle därtill gives, även utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen
Organisationsnummer:893200-1863
Adress:
  • Peterson-Bergers väg 30
  • 832 96 Frösön
Telefonnummer:070-223 71 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:720 213 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS