ÄNDAMÅL

Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen har till uppgift att förvärva, äga och förvalta Arnljotlägden och annan egendom, som kan tillfalla stiftelsen samt att trygga denna egendoms användande i kulturfrämjande syfte, i första hand genom Arnljotlägdens upplåtande för uppförande av ”Arnljot” och andra kulturellt värdefulla dramatiska verk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen
Organisationsnummer:893200-1863
Adress:
  • Peterson-Bergers väg 30
  • 832 96 Frösön
Telefonnummer:070-223 71 28
E-post:evams568@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:720 213 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS