ÄNDAMÅL

1/10 av avkastningen lägges till kapitalet. Resterande 9/10 av den behållna avkastningen skola av församlingen användas för ändamålet. Stiftelsen ändamål är att dela ut bidrag till organisationer som bedriver verksamhet som innebär att omhändertaga under den del af dagen, då de äro från skolan lediga, sådana i skolåldern varande behövande barn, hvilka, i saknad af vård i egna hem, löpa fara att gå förlorade, hänvisade som de äro till gatulif med dess många frestelser; att genom undervisning och lämplig sysselsättning gifva deras karaktärsutveckling en sedlig riktning och bibringa dem håg för nyttigt arbete, samt äfven att i någon mån söka väcka föräldrars och målsmäns ansvarskänsla och kärlek till barnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm och Gustava Fürsts Stiftelse
Organisationsnummer:802405-3715
Adress:
  • Katarina Församling
  • Box 4015
  • 102 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7436800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS