ÄNDAMÅL

1/10 av avkastningen lägges till kapitalet. Resterande 9/10 av den behållna avkastningen skola av församlingen användas för samma ändamål, som nu befintliga föreningen Barnavärn för sig uppställt.Föreningens ändamål är att i ett skydds- och arbetshem omhändertaga, under den del af dagen, då de äro från skolan lediga, sådana i skolåldern varande fattiga gossar, hvilka, i saknad af vård i egna hem, löpa fara att gå förlorade, hänvisade som de äro till gatulif med dess många frestelser; att genom undervisning och lämplig sysselsättning gifva deras karaktärsutveckling en sedlig riktning och bibringa dem håg för nyttigt arbete, samt äfven att i någon mån söka väcka föräldrars och målsmäns ansvarskänsla och kärlek till barnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm och Gustava Fürsts Stiftelse
Organisationsnummer:802405-3715
Adress:
  • Katarina Församling
  • Box 4015
  • 102 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7436800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS