ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är: – att underlätta inträde och utträde av aktieägare i White Intressenter AB (”White Intressenter”) och i bolag som kan komma att bildas eller förvärvas av aktieägarna i White Intressenter eller av White Intressenter, genom att för sådant ändamål förvärva, inneha, försälja eller eljest stödja övergång av aktier i White Intressenter eller av aktier i andra av ovannämnda bolag; – att stödja White Intressenters och dess dotterbolags verksamhet genom anslag och stipendier för utvecklingsarbete som kan vara av intresse för White Intressenter och dess dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:White Coordinators Nya Intressentstiftelse
Organisationsnummer:855100-9155
Adress:
  • White Arkitekter AB
  • Box 2502
  • 403 17 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-608600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 456 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS