ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom förvärv eller arrendering av fastigheter eller genom andra åtgärder verka för att härför lämpliga områden inom länet bevaras och – i den utsträckning som befinnes lämpligt – planläggas och erhålla anordningar för friluftsliv; samt att verka för bevarandet och skydd av den västmanländska naturen och landskapsbilden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Westmannastiftelsen
Organisationsnummer:878000-4084
Adress:
  • Hamngränd 6
  • 72130 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-103800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS