ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen en tiodel läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till stipendier åt behövande barn från nedan angivna församlingar, vilka åtnjuta högre teoretisk undervisning än den obligatoriska eller som bevista yrkesskolor och vilka ådagalagt flit i studer och ett i allo gott uppförande. Vid fördelningen av stipendierna skall iakttagas att stipendiebeloppen i största möjliga utsträckning fördelas lika mellan barn från dels Klara församling, dels Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus församlingar och dels Hedvig Eleonora, Oscars och Engelbrekts församlingar, att inom varje angiven grupp stipendierna så långt möjligt fördelas lika mellan gossar och flickor, att företrädesrätt till erhållande av stipendier skall tillkomma barn, som mist sina föräldrar eller endera av dem, samt att stipendium icke må utnjutas efter fyllda 20 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Westinska stipendiestiftelsen
Organisationsnummer:802405-1693
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS