ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av stipendier för resor utomlands främja konstnärlig och vetenskaplig forskning inom arkitekturens område. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet, varefter återstoden skall användas för utdelning av stipendier. Stipendium må utdelas till arkitekt med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt arkitektexamen vid Chalmers tekniska högskola och som vid ansökningstidens utgång ännu icke fyllt 35 år. Vid ansökan skall uppgift lämnas om resans ändamål, kortfattad resplan, tid för resan samt beräknade kostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wernstedtska Stipendiestiftelsen för konstnärlig och vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:857202-9778
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 000 582 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS