ÄNDAMÅL

Af afkastningen bör hvarje år ett belopp om minst femtusen kronor vara disponibelt för bestridande af kostnader för studieresor för professorn och assistenten samt därmed i samband stående utgifter äfvensom för utrikes studieresor för museets öfrigatjänstemän. Därest å detta anslag något år uppkommer öfverskott, må detta antingen för samma ändamål reserveras till ett följande år eller ock användas till öfriga för professuren erforderliga utgifter såsom materialinsamling, inköp af litteratur, skrift- och tryckkostnader m.fl. expenser. Härefter skall afkastningen användas till aflönande af professurens innehafvare med minst samma belopp, hvarmed professor vid svnskt statsuniversitet av aflönad. I den mån medlen därtill förslå, skola de därefter tagas i anspråk för aflönande af en assistent med årslön om minst fyratusen kronor. Slutligen uppkommande öfverskott må användas till bestridande af ofvan antydda, för professuren erforderliga utgifter utöfver resekostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Walter och Wilhelmina von Hallwyls professorsstiftelse
Organisationsnummer:802406-3920
Adress:
  • Nordiska museet
  • Box 27820
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-519 546 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS