ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, litterärt och konstnärligt skapande och i övrigt sådant som bidrar till individens kulturella utveckling. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst tio procent av nettoavkastningen.Därefter skall disponibel avkastning användas till i första stycket angivet ändamål. Utdelning skall ske till medlemmar i den Wallensteenska slälktföreningen, företrädesvis till de yngre. Utdelning kan även ske till person, oavsett släkttillhörighet, som vill utnyttja det av Rut Wallensteen-Jaeger till landsarkivet i Vadstena överlämande materialet för forskning osm har ett allmänt intresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wallensteen Jaegers stiftelse
Organisationsnummer:822001-7498
Adress:
  • Svante Wedin
  • Stadsparken 6 lgh 2202
  • 13538 Tyresö
Telefonnummer:070-6266240
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 423 858 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS