ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Därvid har stiftelsen att utgiva bidrag för mediaforskning till institutioner, andra juridiska personer och fysiska personer. Stadgarna skall gälla för stiftelsen med beaktande av att stiftelsen stöder en liberal samhällsutveckling och fri företagsamhet under ett socialt ansvarskännande och att vägledande såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt är de traditionella västerländska frihetsidealen utan uppgivande av den svenska alliansfriheten och neutralitet i krig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wahlgrenska stiftelsen
Organisationsnummer:846002-6662
Adress:
  • Sydsvenska Dagbladet AB
  • 205 05 MALMÖ
Telefonnummer:040-281202
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS