ÄNDAMÅL

1. Till vid rikets univ. studerande släktingar till överstelöjtnant W A Nisser eller krigsrådet S C Nisser med företräde för studerande vid Uppsala universitet. Stipendier utdelas i första hand till de som åberopa närmaste släktskap, i andra hand som meritstipendier. Vid lika meriter skall behov av stipendium vara avgörande. 2. Till medellös, flitig studerande av Västm.-Dala nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:W och S C Nissers Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8811
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS