ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Rederekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse för Utbildning, Undervisning och Forskning
Organisationsnummer:857500-9678
Adress:
  • Korsgatan 20
  • 411 16 Göteborg
Telefonnummer:031-3847500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 137 660 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS