ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till journalister inom landskapen Västergötland, Bohuslän och Dalsland efter stiftelsestyrelsens bebrövande utdela ekonomiska understöd av lämplig storlek åt sjuka och behövande journalister samt ävenledes i förekommande fall stipendier åt därtill ägnad journalist. Enligt nu sagda grunder må även ekonomiska understöd utdelas åt änka och barn efter avliden journalist inom det geografiska området samt – i särskilt ömmande fall – åt nödställda journalister samt änka och barn efter journalist, som icke verkat eller endast tidvis verkat inom de tre landskapen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västra Journalistföreningens Stiftelse
Organisationsnummer:857201-9019
Adress:
  • Gunnar Östgård Olsson
  • Gåsmossen 92
  • 436 39 Askim
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:986 559 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS