ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning skall sedan 10 % därav lagts till kapitalet utdelas som understöd till behövande präster i Västerås stift deras anhöriga eller efterlevande, till präster för exempelvis rekreation, personlig förnyelse, konvalescentvård eller sjukdom, eller som bidrag i fall av handikapp. Bidrag kan också i fall av behov utgå till utbildning av barn till präster. Bidrag får utgå med högst ett halvt basbelopp till en och samme mottagare under ett kalenderår. Samfondens kapital får även användas för utlåning till präster i Västerås stift. Högst 25 % av samfondens kapital får utlånas utan säkerhet. Till varje låntagare får lånebeloppet inte överstiga det vid utlåningstillfället gällande basbeloppet. Räntan för lånet får inte understiga den per den 30 november varje år gällande statslåneräntan. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för i samfonden ingående donationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västerås stifts prästerskaps donationsstiftelse
Organisationsnummer:878002-1914
Adress:
  • Västerås stift
  • Box 7
  • 721 03 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-178500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS