ÄNDAMÅL

Att dels vid framdeles inträffade missväxtår inom länet anskaffa utsäde för utlåning åt nödställda mindre jordbrukare och torpare emot återbetalningsskyldighet samt dels i övrgt till mindre företagare, närmare definierade i § 9 detta reglemente och vilka utan egen förskyllan råkat i nödsituation, utlåna kontanta medel emot återbetalningsskyldighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västernorrlands läns nödhjälpsstiftelse
Organisationsnummer:888000-6245
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västernorrland
  • Kronholmsplan 1
  • 871 45 Härnösand
Telefonnummer:0611-25130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 205 359 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS