ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning, får användas sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, till filmförevisning i undervisningens tjänst, skolresor, stipendier och skolbad för barnen i Malsta skola, premier åt barn i avgångsklassen vid samma skola, studiecirklar eller andra uppfostrings- och skoländamål, som inte skall tillgodoses med allmänna medel, samt understöd åt behövande åldringar och sjuka,”vilka icke åtnjuta fattigvård”, ”till underhåll och drift av den i stiftelsens ägo befintliga fastigheten Malstaby 7:2 (församlingshemmet); lyse, värme, renhållning, vaktmästare m m”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:von Brehmerska Stiftelsen
Organisationsnummer:814400-5686
Adress:
  • Bengt-Uno Mattsson
  • Malstavägen 279
  • 76171 NORRTÄLJE
Telefonnummer:0709-210099
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS