ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller forskningsresultaten förbehålls enskilt företag. Detta kan ske genom stöd åt skolor, högskolor, universitet och andra utbildnings- eller forskningsinstitutioner liksom åt enskilda forskare eller forskarlag och kan avse såväl att bereda möjlighet till utbildning och forskning på verksamhetsorter för angivna slag av industrier, som att åstadkomma utbildnings- och forskningsresultat av intresse för företag inom angivna områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Volvos Utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:857205-4107
Adress:
  • Volvo Stiftelseförvaltning
  • M2.7
  • 405 08 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-660000
E-post:Eddie.dahlberg@volvo.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:88 099 290 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS