ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling ifråga om jordbruksproduktion i första hand i Västra Sverige samt användning och avsättning av jordbruketsprodukter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:VLs Stiftelse för forskning och utveckling
Organisationsnummer:869000-8621
Adress:
  • Lantmännen ek för
  • Box 30192
  • 104 25 Stockholm
Telefonnummer:010-556 10 47
E-post:ingmar.borjesson@lantmannen.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS